Tag: Diana Rider

Cứ thấy khuôn mặt của Diana là con cặc tôi cương cứng

Cứ thấy khuôn mặt của Diana là con cặc tôi cương cứng, cười và trả lời Haha không sao đâu. Bố tôi đã hỏi câu hỏi tương tự nhiều lần. Ông ấy nghĩ rằng nó có thể đạt được mục tiêu tương tự. Chà tại sao ông ấy lại lãng p...